นางรำขนาดใหญ่ ประดับกากเพชร ทั้งชุด

สี

    - เขียว
    - แดง
    - ม่วง

 
ขนาดโดยประมาณ


ฐาน : 6 ซ.ม.
กว้าง : 11 ซ.ม.
สูง : 17 ซ.ม.


* สินค้าขายเป็นคู่

เลือกสี