นางรำขนาดกลาง ประดับกากเพชร บริเวณเครื่องประดับ

สี

    - เขียว
    - แดง
    - น้ำเงิน
    - ชมพู


ขนาดโดยประมาณ


ฐาน : 4 ซ.ม.

กว้าง : 8 ซ.ม.

สูง : 13 ซ.ม.

 

* สินค้าขายเป็นคู่

เลือกสี