สายสิญจน์ ด้ายดิบ

สายสิญจน์ ด้ายดิบ

ความยาวโดยประมาณ

 

ยาว: 100 ม., 200 ม., 300 ม., 500 ม., 1000 ม