พลอย 9 สี

พลอย 9 สี

พลอยนพเก้า หรือ พลอยนพรัตน์ อัญมณีศิริมงคล 9 อย่าง

เพชรและพลอยอีก 8 ชนิด รวมเป็น 9 ชนิดนี้ รวมเรียกว่า "นพเก้า" ที่เป็นสิริมงคลสูงสุด 

 

1. เพชร (Diamond)

2. มณี หรือทับทิม (Ruby) 

3. มรกต (Emerald) 

4. บุษราคัม (Yellow Sapphire) 

5. โกเมน (Garnet) 

6. นิลกาฬ หรือไพลิน (Blue Sapphire) 

7. มุกดาหาร (Moonstone) 

8. เพทาย (Zircon) 

9. ไพฑูรย์ หรือตาแมว (Chrysoberyl Cat Eye)