จีวรโทเร สีทอง ตราช้าง

จีวรโทเร สีทอง ตราช้าง

ขนาด : 1.90 เมตร

สี : ทอง