ผ้าไตรอาศัย สีพระราชนิยม / สีพระราชทาน ตราช้าง

ผ้าไตรอาศัย  สีพระราชนิยม / สีพระราชทาน ตราช้าง

ขนาด : 1.90 เมตร

สี : สีพระราชนิยม / พระราชทาน