ผ้าไตรครองโทเรคู่ สีแก่นขนุน ครบชุด 7 ชิ้น ตราช้าง

ผ้าไตรครองโทเรคู่ สีแก่นขนุน ครบชุด 7 ชิ้น ตราช้าง

ขนาด : 1.90 เมตร

สี : แก่นขนุน