ผ้าไตรครองโทเร สีกรัก ครบชุด 7 ชิ้น ตราช้าง

ผ้าไตรครองโทเร สีกรัก ครบชุด 7 ชิ้น ตราช้าง

ขนาด : 1.90 เมตร

สี : กรัก