ผ้าไตรครองโทเร สีพระราชนิยม / สีพระราชทาน ครบชุด 7 ชิ้น ตราช้าง

ผ้าไตรครองโทเร สีพระราชนิยม / สีพระราชทาน ครบชุด 7 ชิ้น ตราช้าง

ขนาด : 1.90 เมตร

 

สี : พระราชนิยม / พระราชทาน