บาตรพระ ธรรมดา

บาตรพระ ธรรมดา

ประกอบด้วย

 

- ถุงตะเครียว

- ฝา

- ขา

- ถลกบาตร

- สายบาตร

- เครื่องกรองน้ำหรือธมกรก

- มีดโกน

- หินลับมีดโกน

- เข็ม ด้าย