ชุดสังฆทาน อาสนะ + ผ้าห่ม

ชุดสังฆทาน อาสนะ + ผ้าห่ม