ชุดยา "อัครลาภ" บ้านรัตนโอสถ

ชุดยา "อัครลาภ" บ้านรัตนโอสถ

ชุด อัครลาภ


ขุดยาสามัญและสมุนไพร 25 รายการ

 

ขุดยาสามัญและสมุนไพร

1. ยาเม็ดพาราเซตามอล 1 ขวด (100 เม็ด)
2. ยาหอมตรา 5 เจอดีย์ 1 ขวด (9 กรัม)
3. ยาผงแก้ผดผื่นคัน 1 ขวด (60 กรัม)
4. ยาน้ำแก้ไอ 1 ขวด (60 มล.)
5. ยาน้ำลดกรด 1 ขวด (60 มล.)
6. ยาเม็ดฟ้าทะลายโจร 1 กล่อง (100 เม็ด)
7. ยาผงเกลือแร่ 1 ซอง (20 กรัม)
8. ยาธาตุน้ำขาว 1 ขวด (60 มล.)
9. ยาเม็ดแก้แพ้ 100 เม็ด

 

ชุดปฐมพยาบาล
10. ยาทาแก้ปวดเมื่อน 1 หลอด (30 กรัม)
11. ไฮโดนเจนเพอร์ออกไซด์ 1 ขวด (60มล.)
12.ยาทาแก้ปวดอักเสบ 1 หลอด (30 กรัม)
13. ยาขี้ผึ้งปิดฝี 1 ตลับ (12 กรัม)
14. ยาล้างตา 1 ขวด (150 มล.)
15. แอลกอฮอล์ 1 ขวด (60 มล.)
16. สำลีปราศจากเชื้อ 2 ม้วน
17. ยาใส่แผล 1 ขวด (15 มล.)
18. พลาสเตอร์ยา 1 กล่อง
19. ยาดมกานพลู 1 ขวด
20. ผ้าพันเคล็ด 1 ม้วน
21. ผ้าพันแผล 1 ม้วน
22. ผ้าปิดจมูก 1 ชิ้น
23. ยาหม่อง 1 ตลับ (10 กรัม)
23. กรรไกร 1 ชุด
25. ถุงมือ 1 คู่