ชุดยา "ศิริมงคล" บ้านรัตนโอสถ

ชุดยา "ศิริมงคล" บ้านรัตนโอสถ

ชุด ศิริมลคล


ขุดยาสามัญและสมุนไพร 18 รายการ

 

ขุดยาสามัญและสมุนไพร

1. ยาเม็ดพาราเซตามอล 1 ขวด (100 เม็ด)
2. ยาเม็ดแก้แพ้ 10 เม็ด
3. ยาน้ำลดกรด 1 ขวด (60 มล.)
4. ยาน้ำแก้ไอ 1 ขวด (60 มล.)
5. ยาธาตุน้ำขาว 1 ขวด (60 มล.)
6. ยาผงเกลือแร่ 1 ซอง (20 กรัม)
7. ยาหอมตรา 5 เจอดีย์ 1 ขวด (4 กรัม)
8. ยาผงแก้ผดผื่นคัน 1 ขวด (60 กรัม)
9. ยาเม็ดฟ้าทะลายโจร 1 กล่อง (100 เม็ด)

ชุดปฐมพยาบาล
10. ครีม Counterpain 1 หลอด (15 กรัม)
11. ไฮโดนเจนเพอร์ออกไซด์ 1 ขวด (30 มล.)
12. ยาใส่แผล 1 ขวด (15 มล.)
13. ยาหม่อง 1 ตลับ (5 กรัม)
14. ยาดม 1 หลอด
15. สำลีปราศจากเชื้อ 1 ม้วน
16. พลาสเตอร์ยา 10 ชิ้น
17. ผ้าพันแผล 1 ซอง
18. ผ้าปิดจมูก 1 ชิ้น