ชุดยา "ร่วมยา" บ้านรัตนโอสถ

ชุดยา "ร่วมยา" บ้านรัตนโอสถ

ชุด ร่วมยา


ขุดยาสามัญและสมุนไพร 15 รายการ

 

ขุดยาสามัญและสมุนไพร

1. ยาเม็ดพาราเซตามอล 1 ขวด (100 เม็ด)
2. ยาเม็ดแก้แพ้ 10 เม็ด
3. ยาเม็ดลดกรด 10 เม็ด
4. ยาน้ำแก้ไอ 1 ขวด (60 มล.)
5. ยาธาตุน้ำขาว1 ขวด (60 มล.)
6. ยาผงเกลือแร่ 1 ซอง (20 กรัม)
7. ยาหอมตรา 5 เจอดีย์ 1 ขวด (4 กรัม)
8. ยาน้ำแก้ผดผื่นคัน 1 ขวด (60 มล.)

 

ชุดปฐมพยาบาล
10. ครีม Counterpain 1 หลอด (15 กรัม)
11. ยาใส่แผล 1 ขวด (15 มล.)
12. ยาหม่อง 1 ตลับ (5 กรัม)
13. ไฮโดนเจนเพอร์ออกไซด์ 1 ขวด (30 มล.)
14. พลาสเตอร์ยา 10 ชิ้น
15. ผ้าพันแผล 1 ซอง