ชุดยา "โอสถทิพย์" บ้านรัตนโอสถ

ชุดยา "โอสถทิพย์" บ้านรัตนโอสถ

ชุด โอสถทิพย์

 

ขุดยาสามัญและสมุนไพร 14 รายการ

 

ขุดยาสามัญและสมุนไพร

1. ยาเม็ดพาราเซตามอล 10 เม็ด
2. ยาน้ำแก้ไอ 1 ขวด (60 มล.)
3. ยาอมแก้ไอ 1 ซอง
4. ยาผงเกลือแร่ 1 ซอง (20 กรัม)
5. ยาเม็ดลดกรด 4 เม็ด
6. ยาธาตุน้ำแดง 1 ขวด (60 มล.)
7. ยาหอม 1 ซอง (3 กรัม)

 

ชุดปฐมพยาบาล

8. ครีม Counterpain 1 หลอด (15 กรัม)
9. ไฮโดนเจนเพอร์ออกไซด์ 1 ขวด (30 มล.)
10. สำลีปราศจากเชื้อ 1 ม้วน
11. แอลกอฮอล์ 1 ขวด (30 มล.)
12. พลาสเตอร์ยา 2 ชิ้น
13. ยาใส่แผล 1 ขวด (15 มล.)
14. ผ้าพันแผล 1 ม้วน