ชุดยา "ปั้นยา" บ้านรัตนโอสถ

ชุดยา "ปั้นยา" บ้านรัตนโอสถ

ชุด ปั้นยา

 

ขุดยาสามัญและสมุนไพร 14 รายการ

 

ขุดยาสามัญและสมุนไพร

1. ยาเม็ดพาราเซตามอล 10 เม็ด
2. ยาเม็ดแก้แพ้ 10 เม็ด
3. ยาธาตุน้ำแดง 1 ขวด (60 มล.)
4. ยาขมชนิดเม็ด / ผง 1 ซอง
5. ยาเม็ดแก้เมารถ / เมาเรือ 10 เม็ด
6. ยาอมแก้ไอ 1 ซอง
7. ยาหอมตรา 5 เจอดีย์ 1 ขวด (4 กรัม)
8. ยาผงเกลือแร่แก้ท้องร่วง 1 ซอง (5 กรัม)
9. ยาผงแก้ผดผื่นคัน 1 ขวด (60 กรัม)

 

ชุดปฐมพยาบาล

10. ไฮโดนเจนเพอร์ออกไซด์ 1 ขวด (60 มล.)
11. ยาแดงใส่แผลสด 1 ขวด (15 มล.)
12. ผ้าพันแผล
13. สำลีปราศจากเชื้อ
14. พลาสเตอร์ยา