พวงมาลัยสบู่ กลม ใหญ่ (ดอกมะลิตูม)

พวงมาลัยสบู่ กลม ใหญ่ (ดอกมะลิตูม)

ขนาดโดยประมาณ


เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน : 6.8 ซ.ม.

เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก : 12 ซ.ม.

ยาว : 23 ซ.ม.