พวงมาลัยสบู่ กลม กลาง (ดอกมะลิบาน)

พวงมาลัยสบู่ กลม กลาง (ดอกมะลิบาน)

ขนาดโดยประมาณ


เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน : 4.3 ซ.ม.

เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก : 9.5 ซ.ม.

ยาว : 19 ซ.ม.