พวงมาลัยสบู่ กลม ดอกแย้ม

พวงมาลัยสบู่ กลม ดอกแย้ม

ขนาดโดยประมาณ


เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน : 1.8 ซ.ม.

เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก : 6 ซ.ม.

ยาว : 12 ซ.ม.