พวงมาลัยสบู่ สองชาย จิ๋ว

พวงมาลัยสบู่ สองชาย จิ๋ว

ขนาดโดยประมาณ

 

กว้าง : 6 ซ.ม.

ยาว : 9 ซ.ม.