พวงมาลัยสบู่ เล็ก ดอกมะลิขาวแซมแดง

พวงมาลัยสบู่ เล็ก ดอกมะลิขาวแซมแดง

ขนาดโดยประมาณ

 

กว้าง : 6 ซ.ม.

ยาว : 12 ซ.ม.