พวงมาลัยสบู่ สองชาย ขนาดกลาง

พวงมาลัยสบู่ สองชาย ขนาดกลาง

ขนาดโดยประมาณ

 

ยาว : 12.5 ซ.ม.