พวงมาลัยสบู่ รูปหัวใจ ดอกมะลิขาวแซมแดง

พวงมาลัยสบู่ รูปหัวใจ ดอกมะลิขาวแซมแดง

ขนาดโดยประมาณ

 

กว้าง : 6.5 ซ.ม.

ยาว : 11.5 ซ.ม.