พวงมาลัยสบู่ รูปหัวใจ ดอกมะลิขาวล้วน

พวงมาลัยสบู่ รูปหัวใจ ดอกมะลิขาวล้วน

ขนาดโดยประมาณ

 

กว้าง : 6.5 ซ.ม.

ยาว : 11.5 ซ.ม.