พวงมาลัยสบู่ สองชาย ขนาดใหญ่

พวงมาลัยสบู่ สองชาย ขนาดใหญ่

ขนาดโดยประมาณ


ยาว : 18 ซ.ม.