พวงมาลัยสบู่ กลม เล็ก (ดอกมะลิตูม)

พวงมาลัยสบู่ กลม เล็ก (ดอกมะลิตูม)

ขนาดโดยประมาณ

 

กว้าง : 8.5 ซ.ม.

ยาว : 16 ซ.ม.

เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก : 8 ซ.ม.

เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน : 3 ซ.ม.