พวงมาลัยสบู่ จิ๋ว

พวงมาลัยสบู่ จิ๋ว

ขนาดโดยประมาณ

 

กว้าง : 4 ซ.ม.

ยาว : 9 ซ.ม.