พวงมาลัยสบู่ กลม เล็ก (ดอกมะลิบาน)

พวงมาลัยสบู่ กลม เล็ก (ดอกมะลิบาน)

ขนาดโดยประมาณ


กว้าง : 8.5 ซ.ม.

ยาว : 16 ซ.ม.