พวงมาลัยมุก สองชาย ใหญ่

พวงมาลัยมุก สองชาย ใหญ่

ขนาดโดยประมาณ


ความยาวเฉพาะพวงมาลัย : 12.5 ซ.ม.

ความยาวรวมริบบิ้น  : 24 ซ.ม.