พวงมาลัยมุก สองชาย เล็ก

พวงมาลัยมุก สองชาย เล็ก

ขนาดโดยประมาณ


ความยาวเฉพาะพวงมาลัย : 9.5 ซ.ม.

ความยาวรวมริบบิ้น  : 20 ซ.ม.