พวงมาลัยมุก กลม ใหญ่

พวงมาลัยมุก กลม ใหญ่

ขนาดโดยประมาณ


เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน  : 3.7 ซ.ม.

ความยาว  : 11.5 ซ.ม.