พวงมาลัยมุก กลม กลาง

พวงมาลัยมุก กลม กลาง

ขนาดโดยประมาณ


เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน  : 3.2 ซ.ม.

ความยาว  : 10 ซ.ม.