พวงมาลัยมุก กลม เล็ก

พวงมาลัยมุก กลม เล็ก

ขนาดโดยประมาณ


เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน  : 2.3 ซ.ม.

ความยาว  : 9 ซ.ม.

ราคาผ่านอินเตอร์เน็ต !
฿ 55

฿ 60