พวงมาลัยมุก กลม เล็ก

พวงมาลัยมุก กลม เล็ก

ขนาดโดยประมาณ


เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน  : 2.3 ซ.ม.

ความยาว  : 9 ซ.ม.