พวงมาลัยมุก กลม จิ๋ว

พวงมาลัยมุก กลม จิ๋ว

ขนาดโดยประมาณ


เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน  : 1.8 ซ.ม.

ความยาว  : 7 ซ.ม.