พระปางมารวิชัย (ซิลิกา)

พระปางมารวิชัย (ซิลิกา)

พระปางมารวิชัย

 

ปาง: ปางมารวิชัย

วัสดุ : ซิลิกา

ขนาด: 3 นิ้ว