พระประจำวันเสาร์ ปางนาคปรก (ซิลิกา)

พระประจำวันเสาร์ ปางนาคปรก (ซิลิกา)

พระประจำวันเสาร์


ปาง: ปางนาคปรก

วัสดุ : ซิลิกา

ขนาด: 3 นิ้ว