พระประจำวันศุกร์ ปางรำพึง (ซิลิกา)

พระประจำวันศุกร์ ปางรำพึง (ซิลิกา)

พระประจำวันศุกร์


ปาง: ปางรำพึง

วัสดุ : ซิลิกา

ขนาด: 3 นิ้ว