พระประจำวันพุธ (กลางวัน) ปางอุ้มบาตร (ซิลิกา)

พระประจำวันพุธ (กลางวัน) ปางอุ้มบาตร (ซิลิกา)

พระประจำวันพุธ (กลางวัน)


ปาง: ปางอุ้มบาตร

วัสดุ : ซิลิกา

ขนาด: 3 นิ้ว