พระประจำวันอังคาร ปางไสยาสน์ (ซิลิกา)

พระประจำวันอังคาร ปางไสยาสน์ (ซิลิกา)

พระประจำวันอังคาร


ปาง: ปางไสยาสน์, ปางโปรดอสุรินทราหู, ปางปรินิพพาน   

วัสดุ : ซิลิกา

ขนาด: 3 นิ้ว