ผ้าห่มพระพุทธรูป รุ่นผ้าธรรมดา

ผ้าห่มพระพุทธรูป รุ่นผ้าธรรมดา

ขนาดโดยประมาณ


ยาว:

- 1 เมตร

- 2 เมตร

- 3 เมตร

- 4 เมตร

- 5 เมตร

- 9 เมตร