พระประจำวันพุธ (กลางคืน) ปางป่าเลไลย์ (ทองเหลือง)

พระประจำวันพุธ (กลางคืน) ปางป่าเลไลย์ (ทองเหลือง)

พระประจำวันพุธ (กลางคืน)


ปาง: ปางป่าเลไลย์

วัสดุ : ทองเหลือง

ขนาด: 3 นิ้ว