พระประจำวันพุธ (กลางวัน) ปางอุ้มบาตร (ทองเหลือง)

พระประจำวันพุธ (กลางวัน) ปางอุ้มบาตร (ทองเหลือง)

พระประจำวันพุธ (กลางวัน)


ปาง: ปางอุ้มบาตร

วัสดุ : ทองเหลือง

ขนาด: 3 นิ้ว