พระประจำวันอังคาร ปางไสยาสน์ (ทองเหลือง)

พระประจำวันอังคาร ปางไสยาสน์ (ทองเหลือง)

พระประจำวันอังคาร


ปาง: ปางไสยาสน์, ปางโปรดอสุรินทราหู, ปางปรินิพพาน   

วัสดุ : ทองเหลือง

ขนาด: 3 นิ้ว

ราคาผ่านอินเตอร์เน็ต !
฿ 1,000

฿ 1,300