ผอบแก้ว ขนาดฐาน 2.5 ซ.ม.

ผอบแก้ว ขนาดฐาน 2.5 ซ.ม.

ขนาดโดยประมาณ


เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน : 2.5 ซ.ม.