ผอบแก้ว ทรงบาตร ขนาดฐาน 4.3 ซ.ม.

ผอบแก้ว ทรงบาตร ขนาดฐาน 4.3 ซ.ม.

ขนาดโดยประมาณ


เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน : 4.3 ซ.ม.