ผอบเจดีย์แก้ว ทรงผอบกลางเจดีย์ ขนาดฐาน 4.5 ซ.ม.

ผอบเจดีย์แก้ว ทรงผอบกลางเจดีย์ ขนาดฐาน 4.5 ซ.ม.

ขนาดโดยประมาณ


เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน : 4.5 ซ.ม.

ราคาผ่านอินเตอร์เน็ต !
฿ 550

฿ 750