ผอบแก้ว ขนาดฐาน 1.8 ซ.ม.

ผอบแก้ว ขนาดฐาน 1.8 ซ.ม.

ขนาดโดยประมาณ


เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน : 1.8 ซ.ม.