ผอบเจดีย์แก้ว ขนาดฐาน 4.5 ซ.ม.

ผอบเจดีย์แก้ว ขนาดฐาน 4.5 ซ.ม.

ขนาดโดยประมาณ


เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน : 4.5 ซ.ม.