ผอบ ไม้จันทร์หอม ขนาดฐาน 4.5 ซ.ม.

ผอบ ไม้จันทร์หอม ขนาดฐาน 4.5 ซ.ม.

สินค้าหมดชั่วคราวขนาดโดยประมาณ


เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน : 4.5 ซ.ม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนที่กว้างที่สุด : 5 ซ.ม.