ผอบแก้วทรงไต้หวัน ขนาดฐาน 4 ซ.ม.

ผอบแก้วทรงไต้หวัน ขนาดฐาน 4 ซ.ม.

ขนาดโดยประมาณ


เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน : 4 ซ.ม.